11

Większe zyski banków

Posted on 11 sep 2012

image

Jak informuje ostatni raport, od stycznia do sierpnia sektor bankowy zarobił 11,69 miliarda złotych. Okazuje się, że odnotowano wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynosi 9 procent. Wszystko dzięki pożyczkom. Ludzie, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej bardzo chętnie sięgają po takie rozwiązania. Banki natomiast czerpią z tego korzyści w postaci odsetek. Dość popularne są także kredyty hipoteczne. Warto także zwrócić uwagę na to, że na wzrost zysków mają tutaj przede wszystkim wszystkie koszty, które towarzyszą kredytowi hipotecznemu. A jest ich naprawdę wiele. Przede wszystkim są to prowizje bankowe, ustanowienie hipoteki, koszty notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. Nie wszystkie nieruchomości posiadają bowiem księgi wieczyste. Warto także wspomnieć o innych kosztach. Jednym z nich jest na przykład ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku. Jeśli chodzi o zyski z odsetek to w wyżej wspomnianym okresie banki w Polsce zarobiły ponad 25 miliardów złotych. Tutaj także odnotowano wzrost. W roku poprzednim zyski te były niższe o całe 15 procent. Dość wysoki okazał się być także wynik na działalności operacyjnej. Ten wyniósł 14,5 miliarda złotych. Podsumowano także odpisy. Na nich zarobiono 5 miliardów.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Rodzaje kredytów bankowych
Umowy, które zawierane są między bankami i kredytobiorcami to kredyty bankowe. Oczywiście umowę należy zawrzeć w formie pisemnej. Na czym polega taka umowa? Przede wszystkim na tym, że bank zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty kredytobiorcy. Kwota ta musi być zwrócona w określonym czasie. Kredytobiorca w warunkach umowy zob ...
Czym są akcje?
Z pewnością każdy choć raz słyszał o papierach wartościowych i o akcjach. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego czym są akcje. Warto wiedzieć, że mogą one mieć charakter majątkowy bądź też charakter niemajątkowy. Akcje wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Jeśli chodzi o akcję to zawsze musi zostać ...
Jak funkcjonuje giełda?
Giełda jest niczym innym jak spotkaniem handlowym, na którym sprzedawane są ściśle określone towary. Jeśli chodzi o współczesne giełdy to są one poddawane kontroli oraz regulacji. Cel giełdy, prawa oraz obowiązki członków określają statut i regulamin. Aby giełda mogła funkcjonować w sposób prawidłowy to musi spełniać określ ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl