11

Różne typy lokat

Posted on 11 sep 2012

image

Wiele osób, jeśli posiada jakieś oszczędności, umieszcza je na lokacie. Lokata daje możliwość bezpiecznego zysku. O bezpieczeństwie nie można mówić w przypadku giełdy. Jednak lokaty w przeciwieństwie do giełdy dają małe zyski. Istnieje naprawdę wiele typów lokat bankowych. Pierwszym z nich są lokaty terminowe. To nic innego jak umowy zawierane pomiędzy bankiem a klientem. Umowy te dotyczą ulokowania pieniędzy na określony czas. Klient przekazuje środki, ale w zamian za to bank zobowiązuje się do tego, że na sam koniec trwania umowy przekaże klientowi odsetki. Lokaty takie mogą być odnawialne lub też nieodnawialne. Jeśli klient postanowi zabrać pieniądze z lokaty przed zakończeniem trwania umowy to poniesie on oczywiście konsekwencje. Konsekwencje te będą polegały na utracie zgromadzonych odsetek. Drugi typ lokat to lokaty dynamiczne. W tym przypadku, nawet jeśli klient zdecyduje się zabrać z banku pieniądze wcześniej to nie utraci on odsetek. Jednak tak naprawdę odsetki tutaj są niższe niż w przypadku lokaty terminowej. Dość popularne są również lokaty pieniężne. Jest to oprocentowanie dochodu z odrębnego konta, który polega na zamrożeniu określonej kwoty w celu osiągnięcia zysku po upływie tego terminu. Zysk jest powyżej stopnia inflacji. Ludzie bardzo często korzystają także z lokat dwu walutowych oraz z lokat rentierskich. Woskie skrzane aktwki mskie dla Pana

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Funkcje banku centralnego
Bank centralny jest instytucją, która odpowiada za funkcjonowanie systemu bankowego, a także za prowadzenie polityki pieniężnej państwa. W Polsce funkcje banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski. Bank ten nie działa jak wszystkie inne banki. Nie obsługuje klientów. Może jedynie obsługiwać instytucje publiczne. Ma wiele innych funkc ...
Różne instrumenty finansowe
Jeśli chodzi o instrumenty finansowe to są to kontrakty, w wyniku których u jednej ze stron powstają aktywa a u drugiej zobowiązania. Instrumenty można podzielić ze względu na kryterium czasu. Mogą one być krótkoterminowe, średnioterminowe, a także długoterminowe. Warto wiedzieć, że pojęcie instrumentów finansowych obejmuje międz ...
Większe zyski banków
Jak informuje ostatni raport, od stycznia do sierpnia sektor bankowy zarobił 11,69 miliarda złotych. Okazuje się, że odnotowano wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynosi 9 procent. Wszystko dzięki pożyczkom. Ludzie, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej bardzo chętnie sięgają po takie rozwiązania. Banki nato ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl