11

R贸偶ne instrumenty finansowe

Posted on 11 sep 2012

image

Je艣li chodzi o instrumenty finansowe to s膮 to kontrakty, w wyniku kt贸rych u jednej ze stron powstaj膮 aktywa a u drugiej zobowi膮zania. Instrumenty mo偶na podzieli膰 ze wzgl臋du na kryterium czasu. Mog膮 one by膰 kr贸tkoterminowe, 艣rednioterminowe, a tak偶e d艂ugoterminowe. Warto wiedzie膰, 偶e poj臋cie instrument贸w finansowych obejmuje mi臋dzy innymi papiery warto艣ciowe. Papiery warto艣ciowe s膮 dokumentami, kt贸re uciele艣niaj膮 prawa maj膮tkowe. Je艣li utracimy taki dokument to w贸wczas utracimy uprawnienia. W Polsce papierami warto艣ciowymi nazywa si臋 mi臋dzy innymi akcje, prawa poboru, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje oraz listy zastawne. Instrumentami finansowymi s膮 tak偶e instrumenty, kt贸re nie s膮 papierami warto艣ciowymi. Do nich mo偶na natomiast zaliczy膰 tytu艂y uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieni臋偶nego, opcje, kontrakty. S膮 nimi tak偶e inne instrumenty, dla kt贸rych bazowym instrumentem s膮 papiery warto艣ciowe, waluta lub te偶 stopa procentowa. Innymi instrumentami finansowymi s膮 tak偶e kontrakty terminowe, niedopuszczone do obrotu swapy, opcje. Opr贸cz tego wymieni膰 mo偶na tutaj r贸wnie偶 instrumenty pochodne, kt贸re dotycz膮 przenoszenia ryzyka finansowego oraz kontrakty na r贸偶nic臋. Tak偶e stawki frachtowe, uprawnienia do emisji mo偶na nazwa膰 instrumentami finansowymi.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Wi臋ksze zyski bank贸w
Jak informuje ostatni raport, od stycznia do sierpnia sektor bankowy zarobi艂 11,69 miliarda z艂otych. Okazuje si臋, 偶e odnotowano wzrost w por贸wnaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynosi 9 procent. Wszystko dzi臋ki po偶yczkom. Ludzie, kt贸rzy znajd膮 si臋 w trudnej sytuacji finansowej bardzo ch臋tnie si臋gaj膮 po takie rozwi膮zania. Banki nato ...
Rodzaje kredyt贸w bankowych
Umowy, kt贸re zawierane s膮 mi臋dzy bankami i kredytobiorcami to kredyty bankowe. Oczywi艣cie umow臋 nale偶y zawrze膰 w formie pisemnej. Na czym polega taka umowa? Przede wszystkim na tym, 偶e bank zobowi膮zuje si臋 do przekazania okre艣lonej kwoty kredytobiorcy. Kwota ta musi by膰 zwr贸cona w okre艣lonym czasie. Kredytobiorca w warunkach umowy zob ...
Czym s膮 akcje?
Z pewno艣ci膮 ka偶dy cho膰 raz s艂ysza艂 o papierach warto艣ciowych i o akcjach. Nie wszyscy jednak zdaj膮 sobie spraw臋 z tego czym s膮 akcje. Warto wiedzie膰, 偶e mog膮 one mie膰 charakter maj膮tkowy b膮d藕 te偶 charakter niemaj膮tkowy. Akcje wynikaj膮 z uczestnictwa akcjonariusza w sp贸艂ce akcyjnej. Je艣li chodzi o akcj臋 to zawsze musi zosta膰 ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl