This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Czym jest polis lokata?

Polis lokata to jeden z instrumentów bankowych, który pozwala na zarabianie przez oszczędzanie. Polis lokata łączy w sobie cechy polisy ubezpieczeniowej oraz lokaty. Jest to dość sprytne połączenia, daje, bowiem możliwość uniknięcia odprowadzania ponad 20 procentowego podatku, który jest obligatoryjny w przypadku rachunku oszczędnościowego. Tę lokatę, bo choć traktuje się ją, jako ubezpieczenie to de facto tak trzeba by ją nazwać, zawiera się na określony okres i wpłaca jednorazową składkę. W praktyce traktuje się to, jako krótkoterminowe ubezpieczenie na życie. W okresie, na który zawarta zostaje umowa jesteśmy ubezpieczeni, a jeśli w tym okresie nic nam się nie stanie bank zwraca nam początkowy kapitał powiększony o odpowiednią wartość odsetek. W momencie natomiast naszej śmierci, bank wypłaci natychmiastowo naszym bliskim środki tak samo powiększone o odsetki. Bardzo dużym atutem jest tutaj szybkość wypłaty gotówki, która w takich przypadkach bywa niezbędna. Od zwykłej lokaty polis lokata różni się także rodzaj zabezpieczenia. Lokatę gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, natomiast polisę lokacyjną Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Różnicę w tym aspekcie widać różnicę w przypadku kłopotów ubezpieczyciela. W drugim przypadku warunki mogą być nieco gorsze, natomiast tego typu sytuacja jest bardzo rzadko spotykana. Wydaje się, więc, że w większości przypadków polis lokata jest rozwiązaniem lepszym od lokaty.

Co to takiego obligacje skarbowe?

Poszukując lokat kapitału, warto zastanowić się nad obligacjami Skarbu Państwa to najbezpieczniejsze papiery wartościowe dające pewność osiągniecia zysku. Skarb Państwa gwarantuje, że po określonym terminie wykupi obligacje wypłacając jednocześnie odsetki, a zabezpieczeniem jest majątek państwa. Inwestor jest także zabezpieczony przed skutkami rosnącej inflacji, na zysk, bowiem nie mają wpływu wahania kursu walut czy ewentualny krach na giełdzie. Obligacje skarbowe występują w czterech wariantach, 2, 3, 4 i 10letnie. Dwuletnie obligacje posiadają stałe oprocentowanie, a po roku zysk zostaje dodany do kapitału i przez pozostałe dwanaście mcy oprocentowanie jest naliczane od tej sumy. Obligacje trzyletnie mają zmienne oprocentowanie, ustalane, co sześć mcy, także zyski wypłacane są właścicielowi, co pół roku. Zyski z czteroletnich obligacji wypłacane są, co roku, a ich oprocentowanie jest zmienne, zależne od stopnia inflacji. W przypadku papierów dziesięcioletnich oprocentowanie ustalane jest raz w roku w oparciu o stopę inflacji. Dodatkowo po dwóch latach podstawą do naliczania zysku jest suma kapitału powiększonego o dotychczasowe odsetki. W przypadku wszystkich obligacji inwestor może dokonać wcześniejszego wycofania się z inwestycji w terminach określonych w Liście emisyjnym, nie tracąc należnych odsetek. Papiery wartościowe Skarbu Państwa można nabyć w sieci PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Warto je uzyskać i wraz z nimi zarabiać.

Czy możliwe są szybkie zysk?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Zależy od bardzo wielu czynników: przede wszystkim od początkowego kapitału i czasu, w którym zamierzamy oszczędzać. Istotną rolę odgrywa comiesięczna kwota, którą planujemy przeznaczyć na lokatę lub konto oszczędnościowe oraz oprocentowanie. Prawdą jest to, że obecnie oprocentowanie lokat jest na wyjątkowo niskim poziomie i trudno oczekiwać zysków u niedługim czasie. Przy obowiązującym oprocentowaniu lokat na spore zyski trzeba czekać kilka lat i to przy założeniu, że kapitał początkowy jest wysoki. Przed założeniem konta oszczędnościowego warto dopytać pracownika banku, czy występuje na nim kapitalizacja odsetek, dzięki, której nasze zyski są wyższe. Zyski z oszczędzania są opodatkowane – odprowadza się od nich 19 procentowy podatek Belki. Jeżeli planujemy oszczędzać do emerytury to musimy brać pod uwagę, że wpłacana co miesiąc kwota może być różna, w zależności od sytuacji życiowej w danym momencie. Może zdarzyć się sytuacja, że z powodu utraty pracy lub choroby nie będziemy w stanie wpłacać przez jakiś czas na konto oszczędnościowe. Kalkulatory zysku z lokat to założenia teoretyczne, które nie uwzględniają okoliczności życiowych. Podana w nich kwota kapitału początkowego jest bardzo wysoka i raczej przekracza możliwości finansowe przeciętnego dwudziestolatka.

Większe zyski banków

Jak informuje ostatni raport, od stycznia do sierpnia sektor bankowy zarobił 11,69 miliarda złotych. Okazuje się, że odnotowano wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynosi 9 procent. Wszystko dzięki pożyczkom. Ludzie, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej bardzo chętnie sięgają po takie rozwiązania. Banki natomiast czerpią z tego korzyści w postaci odsetek. Dość popularne są także kredyty hipoteczne. Warto także zwrócić uwagę na to, że na wzrost zysków mają tutaj przede wszystkim wszystkie koszty, które towarzyszą kredytowi hipotecznemu. A jest ich naprawdę wiele. Przede wszystkim są to prowizje bankowe, ustanowienie hipoteki, koszty notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości. Nie wszystkie nieruchomości posiadają bowiem księgi wieczyste. Warto także wspomnieć o innych kosztach. Jednym z nich jest na przykład ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku. Jeśli chodzi o zyski z odsetek to w wyżej wspomnianym okresie banki w Polsce zarobiły ponad 25 miliardów złotych. Tutaj także odnotowano wzrost. W roku poprzednim zyski te były niższe o całe 15 procent. Dość wysoki okazał się być także wynik na działalności operacyjnej. Ten wyniósł 14,5 miliarda złotych. Podsumowano także odpisy. Na nich zarobiono 5 miliardów.

Rodzaje kredytów bankowych

Umowy, które zawierane są między bankami i kredytobiorcami to kredyty bankowe. Oczywiście umowę należy zawrzeć w formie pisemnej. Na czym polega taka umowa? Przede wszystkim na tym, że bank zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty kredytobiorcy. Kwota ta musi być zwrócona w określonym czasie. Kredytobiorca w warunkach umowy zobowiązuje się do tego, że wykorzysta pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Bez względu na to jaki jest cel takiego kredytu to jest jedna cecha, która je łączy. Jest to oczywiście hipoteka. Zabezpieczeniem dla banku jest to, że jeśli nie będziemy spłacać kredytu to po prostu zabierze nam dom czy mieszkanie, sprzeda go i odzyska pieniądze, które nam pożyczył. Oczywiście bank za to, że pożycza nam pieniądze pobiera od nas wynagrodzenie. Jest to prowizja oraz odsetki. Istnieją naprawdę różne rodzaje kredytów. Jeśli chodzi o kredyty dla podmiotów gospodarczych to są to między innymi kredyt obrotowy, w rachunku bieżącym oraz kredyt w rachunku kredytowym. Warto wiedzieć, że istnieją także linie kredytowe odnawialne oraz nieodnawialne. Klienci banków mają także inne możliwości. Istnieją sezonowe kredyty. Ciekawym rozwiązaniem jest również kredyt konsumpcyjny. Zalicza się do nich kredyt gotówkowy, kredyt studencki oraz kredyt samochodowy. W przypadku kredytu studenckiego jego spłata rozpoczyna się dopiero po zakończeniu nauki.

Jak uzbierać na studia

Obecnie wielu młodych ludzi pragnie się dalej kształcić, ale jednak brakuje im pieniędzy właśnie na ten cel. dlatego też ciekawym rozwiązaniem wydaje się tutaj skorzystanie z możliwości jakie daje oszczędzanie. Nawet jeśli ktoś w tej kwestii ma problem, to ciekawą opcją będą różnego typu fundusze oszczędnościowe. Warto jest więc zastanowić się nad taką właśnie opcją już dziś a być może w najbliższym czasie sami również będziemy chcieli skorzystać z tego rodzaju opcji. Wiadomo, że co jakiś czas pojawia się kolejna porcja nowości jeśli chodzi o sposoby oszczędzania na tego rodzaju cel. należy jednak zastanowić się nad tym, jaką właściwie kwotę pieniędzy chcemy na ten cel uzyskać, a dopiero później można będzie rozglądać się nad różnego rodzaju opcjami. Czasami może się to wydawać naprawdę skomplikowaną sprawą, co oznacza, że należy poważniej się nad tym zastanowić, jak i również szukać możliwości właśnie dla siebie. Od pewnego czasu zwiększa się liczba opcji co oznacza, że nawet bardzo wymagająca osoba będzie mogła znaleźć coś właściwego. Trzeba jednak mocniej zastanowić się nad takimi możliwościami, jak i również poszukać opcji właśnie dla siebie. Jeśli ktoś naprawdę będzie chciał, to jednak ma szansę pójść na wymarzone studia. Dlatego też sami powinniśmy zastanowić się nad możliwościami, jakie są w zasięgu naszych rąk.

Znając swoje finanse

Planowanie finansowe jest ważną częścią każdego indywidualnego lub biznesowego sukcesu. Mieć pełną kontrolę nad pieniędzmi, wiedząc, jakie sumy są przychodzące i wychodzące i być w stanie przewidzieć jak to będzie wyglądać w przyszłości – to może zapewnić Tobie i Twojej rodzinie życie w spokoju. Planowanie finansowe pozwala ustawić realistyczne cele finansowe. Cele te muszą być realne pod względem dochodów i wydatków. Może to również pomóc określić ramy czasowe, w których można osiągnąć cele, pomaga zarządzać przepływem gotówki skutecznie i mieć pełną kontrolę w każdej chwili. Zaletą planowania finansowego jest to, że pomaga zrozumieć skutki wszystkich decyzji finansowych. Będziesz w stanie szybko zidentyfikować ryzyka, wiedzieć jaki dokonać właściwego wyboru. Jako właściciel firmy możesz mieć zapotrzebowanie na rozbudowę, a znając swoje finanse możesz łatwiej zdecydować, czy teraz jest odpowiedni czas, aby podjąć koszt nowego budynku, czy też mogłoby to z twojej firmy zrobić finansową ruinę. To samo odnosi się do jednostki. Możliwe, że marzy się o nowym samochodzie od lat mając natychmiastowy wiedzę o przepływ gotówki co miesiąc można określić poziom ryzyka dodatkowego zadłużenia w tym czasie. Z czasem nauczysz się, jak ten proces może pomóc ponownie ocenić finanse. Powodzenia!

Czekając na lepsze dni

Jeśli chodzi o jakość finansów, nie ma gwarancji, że będziesz się ich dobrym stanem cieszyć cały czas w przyszłości. Praca może zostać utracona, a firmy mogą zostać zamknięte z powodu braku sprzedaży. Prognozowanie finansowe może pomóc zaplanować to, co nieuniknione i może pomóc ci przejść przez trudny okres w odniesieniu do słabego budżetu. Istnieje wiele różnych rzeczy, które właściciele firm będą musieli zrobić, aby upewnić się, że w przypadku słabej sprzedaży mogą się przedostać do lepszych dni, dopóki nie są w stanie odwrócić aktualnego poziomu budżetu na lepszy. To może być trudne, ale zastanawianie się nad tym wszystkim z wyprzedzeniem sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze i jest to możliwe. Planowanie z wyprzedzeniem jest to zawsze dobry plan, jeśli chodzi o pieniądze. Osoby, które ciągle kupują nowe rzeczy, przekonają się, że wydają swoje pieniądze szybciej niż ktoś, kto zaplanował swoje zakupy. Jeśli ktoś chce kupić duży telewizor, powinny planować to. Chociaż wiele osób mało opcje, dzięki którym mogą korzystać z karty kredytowej lub innych środków kredytu, to tak naprawdę będą płacić więcej na dłuższą metę za ich nabycie. Gdy ludzie wiedzą, jakie rachunki mają zamiar zapłacić mogą zaplanować swój budżet z wyprzedzeniem. To jest coś, co jest niezwykle ważne w biznesie.

Telefon na start

Czy telefon na otwarcie nowej firmy jest dobrym rozwiązaniem? Z całą pewnością ogromna liczba osób zastanawia się nad otworzeniem własnej działalności gospodarczej, ale zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, że jednak sprzęt jakim się obsługują może mieć niesamowicie duże znaczenie jeśli chodzi o to jak będą postrzegani. Z tego też powodu warto jest poważniej zastanowić się nad takimi możliwościami, a być może z oszczędności będziemy w stanie zakupić dobrego laptopa który z powodzeniem będzie się mógł okazać korzystny w naszej pracy. Jak i również telefon który będzie odpowiedni jeśli chodzi o biznes ponieważ jak wiadomo, można będzie odbierać pocztę elektroniczną. Dlatego też jeśli ktoś chciałby mieć własny biznes, to jednak warto jest by już wcześniej zaczął odkładać pieniądze właśnie na ten cel. to wszystko spowoduje, że jednak można będzie odłożyć na tyle dużo, by w krótkim czasie można było zakupić cały sprzęt. Czasami ludzie czują się zagubieni, co oznacza, że ciekawym rozwiązaniem wydaje się tutaj skorzystanie z doradców, którzy będą potrafili dobrać parametry urządzenia do danych oczekiwań. Pomimo tego, że początkowo niewiele osób się na tym zna, to jednak w późniejszym czasie z powodzeniem radzą sobie z tego rodzaju zakupem. Warto jest więc zwrócić na to swoją uwagę już dziś.

Inwestowanie z głową

Aby inwestować z dobrymi, czytaj dochodowymi, skutkami konieczne jest dysponowania możliwie największą liczbą informacji. Zanim jednak rozpocznie się analizy giełdowe czy zacznie przeglądać oferty poszczególnych funduszy, dobrze jest odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Po pierwsze, na ile można sobie w danej chwili pozwolić. A po drugie, jakie efekty zamierza się osiągnąć. W inwestowaniu największe korzyści odnosi ten, kto nie błądzi po omacku, ale podejmuje możliwie najwięcej decyzji opartych nie na intuicji, ale na faktach. Jeżeli dysponuje się niewielkimi środkami, które jednak długo się odkładało i na których stratę nie można sobie pozwolić, wówczas najlepszym rozwiązaniem może być lokata. W ten sposób minimalizuje się ryzyko inwestycyjnej porażki. Zyski co prawda nie będą duże, ale przynajmniej pewne. Takiego komfortu nie mają ci, którzy grają na giełdzie. Poza tym oni muszą już dysponować bardziej rozległą wiedzą. Jednak jej nabycie może się bardzo opłacać. Jeżeli podejmuje się współpracę z funduszem, zawsze rozsądnie jest zestawić jego dotychczasowe wyniki z osiągnięciami konkurencji. Dzięki temu dodatkowo zmniejsza się ryzyko inwestycji i zapewnia sobie większy spokój. Nawet gdy jakaś operacja wydaje się być niemal pewnym strzałem w dziesiątkę, zawsze lepiej dać sobie chociaż chwilę na zastanowienie.