This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Dla kogo kredyt konsolidacyjny

Często zdarza się, że osoba, która zaciągnęła kilka kredytów w różnych bankach, w pewnym momencie przestaje radzić sobie ze spłatą wszystkich comiesięcznych zobowiązań. Rozwiązaniem dla takich dłużników jest połączenie wszystkich kredytów w jeden, zwany konsolidacyjnym. Dokonanie takiej operacji pozwala na obniżenie całościowej raty w stosunku do stanu poprzedniego, gdy raty każdego kredytu trzeba było opłacać oddzielnie. Dzięki temu zabiegowi klient zyska nie tylko comiesięczną oszczędność, ale będzie miał także przedłużony czas na spłatę zobowiązań. Oferta konsolidacji jest jednak skierowana głównie do osób, które terminowo spłacają zobowiązania. Konsolidacja kredytów jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które wzięły na siebie zbyt wiele zobowiązań i mają kłopoty z dopięciem miesięcznego budżetu po spłacie wszystkich rat, pozwala bowiem na zaoszczędzenie nawet połowy wydawanej na ten cel miesięcznie kwoty. Taka forma radzenia sobie w sytuacji zadłużenia sprawdza się szczególnie w przypadku zaciągnięcia kilku krótkoterminowych pożyczek. Należy mieć jednak na uwadze, że konsolidacja nie oznacza zmniejszenia całkowitej kwoty zobowiązań. Pozwala jedynie zmniejszyć miesięczną ratę i zachować płynność finansową, jednak tym samym wydłuża okres spłaty kredytów, przez co suma zobowiązań w efekcie rośnie.

Zasady bankowości spółdzielczej

Banki spółdzielcze zaczęły powstawać, by uchronić osoby niezamożne przed wpadnięciem w pułapki kredytowe. Ktoś, kto potrzebował drobnej sumy pieniędzy, a nie mógł sobie pozwolić na zaciągnięcie drogiego kredytu, miał możliwość udania się do banku spółdzielczego, którego ideą od początków istnienie było wspieranie lokalnej społeczności, nie zaś nastawienie na zysk. Banki takie istnieją do dzisiaj, a sposób ich funkcjonowania w zasadzie się nie zmienił. Nadal muszą swoim działaniem wspomagać społeczeństwo, jednak ważne są dla nich także wyniki finansowe. Ich usługi są tańsze niż te dostępne w komercyjnych instytucjach. Kredyt w banku spółdzielczym wychodzi dużo taniej, ze względu na niższe oprocentowanie. Banki spółdzielcze nadal zajmują stabilną pozycję na rynku usług finansowych, nie tracą popularności w dobie zalewu bankowości komercyjnej. Ich sytuację komplikuje jednak fakt, że obowiązują je reguły funkcjonowania jako spółdzielnia przy jednoczesnej konieczności nadążania za wymogami rynku bankowego. Bank zrzeszający musi wspierać lokalną społeczność, pomagać bankom zrzeszonym w uzyskiwaniu dostępu do nowych technologii i przygotowywaniu systemów bankowych. Sprawuje nad nimi pieczę, co wiąże się m.in. z udzielaniem gwarancji finansowych oraz zapewnieniem stabilności kapitałowej.

Kredyt na budowę domu

Wielu ludzi, decydując się na budowę domu, musi liczyć się z koniecznością zaciągnięcia kredytu na ten cel. Co prawda budowa domu jest wielką inwestycją, na ogół rozłożoną na lata, jednak przeważnie nie można się obejść bez pomocy banku. Taka pomoc przyda się zgłasza ludziom, którym zależy na szybkim zakończeniu inwestycji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru konkretnej oferty, należy porównać propozycje różnych banków. Ważne, by poznać całkowite koszty zaciąganego zobowiązania, w skład których wchodzą, oprócz kwoty podstawowej, także odsetki, marża, prowizja czy ubezpieczenie. Oprócz tego należy przyjrzeć się formie spłacania kredytu i czasie, na jaki jest on rozłożony. Warto pamiętać, że banki często obwarowują kredyt różnymi warunkami, takimi jak maksymalny czas ukończenia budowy czy minimalna cena m2 planowanego domu. Kredyt nie jest wypłacany klientowi w całości, wypłaty następują w odstępach czasowych. Otrzymanie kolejnej transzy często jest uzależnione od poczynionych postępów na budowie. Należy przedstawić bankowi faktury za zakupione materiały, ewentualnie kosztorys powykonawczy. Zdarza się, że bank wysyła na teren budowy inspekcję, mającą ocenić postępy prac albo żąda zdjęć z terenu budowy. Przed uniknięciem nieporozumień pozwoli uchronić klienta dokładne zapoznanie się z warunkami, na jakich udzielane jest zobowiązanie, przed podpisaniem umowy.

Kupno zadłużonego mieszkania

Planując zakup mieszkania, należy dokonać wielu formalności i podjąć mnóstwo decyzji, które mogą okazać się brzemienne w skutkach. Przed podpisaniem umowy kupna domu należy sprawdzić, czy lokum nie jest obciążone kredytem. W tym celu trzeba zajrzeć do księgi wieczystej danej nieruchomości, a szczególnie do działów III i IV. Nie ma konieczności udawania się do urzędu, gdyż taka księga jest dostępna online. W III dziale nie powinno być żadnych wpisów, ponieważ jest on przeznaczony na informacje o ograniczeniach dotyczących nieruchomości, takich jak służebność czy wszczęte postępowania egzekucyjne. Z kolei w dziale IV znaleźć można informacje o nazwie banku i kwocie wpisu hipoteki. Następnym krokiem jest przyjrzenia się warunkom, na jakich został udzielony kredyt na wybrane lokum. Ważne są dane dotyczące kwoty dokonanej już spłaty czy suma zobowiązań po przeliczeniu na złotówki, jeśli kredyt był zaciągnięty w obcej walucie. Wszystkie te formalności przerzucone zostaną na bank, jeśli kupujący zdecyduje się na zakup obciążonej nieruchomości przy pomocy kredytu. Wówczas to bankowi będzie bardzo zależało na rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z bezpieczeństwem kredytu. Niezależnie jednak od ostatecznego wyboru drogi zakupu obciążonego mieszkania, kupujący powinien domagać się od banku określenia na piśmie, jaka suma będzie pokrywała całkowicie zobowiązania ciążące na nabywanym przez niego domu.

Szkolenia

Agencje i biura oferujące szeroko rozumiany konsulting dla firm bardzo często zajmują się organizacją oraz przeprowadzaniem szkoleń. Organizacja szkolenia bardzo często poprzedzana jest odpowiednią analizą, która ma na celu rozpoznanie potrzeb szkoleniowych w danej organizacji. Jednym z najważniejszych szkoleń, jakie firmy konsultingowe organizują dla kadry menadżerskiej są szkolenia w zakresie przywództwa. Lider zespołu musi posiadać szereg umiejętności, które pozwolą my na najbardziej efektywne zarządzanie pracownikami oraz osiąganie celów. Lider posiadać musi wysoko rozwinięte zdolności negocjacji, komunikacji oraz umiejętności wpływania na swój zespół. Dobry przywódca to taki, który organizuje pracę podwładnych w taki sposób, że możliwe jest osiąganie przez nich określonych celów. Każda osoba w zespole jest odrębną jednostką, o innych przekonaniach, marzeniach i ambicjach, dlatego rolą lidera jest zapewnienie współpracy i odpowiedniej komunikacji pomiędzy tak różnymi jednostkami. Szkolenia firm konsultingowych pozwalają pracownikom nabyć umiejętności, które w ich pracy zawodowej wpłyną na kształtowanie przez nich efektywnych zespołów pracowników. Umiejętności przywódcze do w niewielkim stopniu umiejętności wrodzone, wiele z nich można zwyczajnie przyswoić. Firmy konsultingowe oferują taką możliwość.

Potencjał pracowników

Wiele przedsiębiorstw zapomina o tym, iż w dobie powszechnego dostępu do zaawansowanej techniki i rozwiązać komputerowych, to pracownicy stanowią zasób przedsiębiorstwa, który pozwala jej na wyróżnienie się spośród konkurencji. Jednym z podstawowych narzędzi, jakie agencje konsultingowe wykorzystują w swojej pracy nad kadrami firmy klienta, są testy behawioralne. Testy te opracowane zostały na podstawie długoletnich badań psychologicznych. Pozwalają one na zbadanie możliwości, kompetencji oraz potencjału pracowników. Bardzo często w przedsiębiorstwach następuje nieodpowiedni przydział kompetencji i stanowisk, który wynika z zachowania starych zasad, nie modyfikowaniu podziału obowiązków oraz braku wprowadzenia delegowania odpowiedzialności. Wszystko to sprawia, że nawet bardzo dobrze przygotowany pracownik, może okazać się zupełnie nieefektywny na nieodpowiednim stanowisku pracy. Dodatkowo, firmy konsultingowe dowodzą, iż pracownicy, którzy wykonują pracę poniżej ich umiejętności oraz możliwości stają się mniej kreatywni, ambitni, a przez to ich wydajność i wartość dla firmy spada. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków z testów behawioralnych pozwala na wykorzystanie potencjału pracowników.

Podstawa konsultingu

Podstawą pomocy dla firm jest zrozumienie ich potrzeb oraz sytuacji rynkowej. W celu zrozumienia prawidłowości rządzących daną organizacją zwykle przedsiębiorstwo konsultingowe przeprowadza analizę firmy klienta. Analiza występuje zawsze na początku współpracy. Przeprowadzana jest ona w kilku etapach. Pierwszym z nich może być analiza finansowa klienta, badanie sprawozdań, udziału kosztów w zysku. Dokumenty, jakie wykorzystywane są do tej analizy to przede wszystkim bilanse zysków i strat oraz inne narzędzie księgowości sprawozdawczej. Poza tym firma konsultingowa przeprowadzić może audyt wewnątrz przedsiębiorstwa, który pozwala na własną ocenę poszczególnych procesów, ich efektywności oraz przebiegu. Informacje zawarte w dokumentach mogą nie zawierać wszystkich potrzebnych danych. Bardzo często analizowany jest również dział firmy zajmujący się obsługom klienta, gdyż to właśnie on bardzo często jest przyczyną problemów firmy. Po wykonaniu szczegółowej analizy firma konsultingowa przygotowuje projekt zmian w przedsiębiorstwie, który zawiera w sobie wnioski z raportu konsultantów. Raport taki zawiera również symulacje potencjalnych zysków, które wynikły by z proponowanych przez agencję zmian.

Dla biznesu

Usługi dla przedsiębiorstw prywatnych w zakresie konsultingu różnią się od innych usług tego typu. Aby firma konsultingowa mogła określić obszary, w których można poprawić lub zreformować działanie przedsiębiorstwa konieczne jest przeprowadzenie spotkania wstępnego oraz analizy działalności danej firmy. Do analizy firmy konsultingowe wykorzystują odpowiednie narzędzia oraz metodykę. Jednym z najczęstszych działań, jakie podejmują agencje konsultingowe jest pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dzisiejsze firmy muszą bardzo szybko zmieniać się, by dostosować się do zmian technologicznych i gospodarczych. Niepewność rynku oraz duża konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwom często ciężko jest odpowiednio dostosować się do wymagań klientów. W środowisku polskiego rynku powszechne są problemy w zarządzaniu operacyjnym oraz problemy finansowe przedsiębiorstw. W celu rozwiązania problemów związanych z transformacjami firmy, agencje konsultingowe proponują odpowiedni narzędzia oraz systemy pomocnie. Restrukturyzacja przedsiębiorstw opiera się tu na redukcji kosztów produkcji, dostosowaniu do rynku, dywersyfikacji rynków oraz produktów oraz zmniejszenie kosztów całej działalności przedsiębiorstwa.

Usługi doradcze

Na rynku polskim działa wiele firm, które wyspecjalizowały się w świadczeniu usług doradczych, dla różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw. Świadczenie tych usług jest płatne. Konsulting opierać może się m.in. na analizie potrzeb przedsiębiorstwa. Określenie przez agencje niezbędnych cech, jakie posiadać musi osoba zatrudniona na danym stanowisku pozwala przedsiębiorcom w efektywniejszy sposób przeprowadzić proces rekrutacji. Agencje konsultingowe potrafią wskazać przedsiębiorstwu odpowiednie metody oraz źródła pozyskiwania pożądanych kandydatów na dane stanowiska. Agencje konsultingowe mogą również w imieniu przedsiębiorstwa same poszukiwać i rekomendować kandydatów na pracowników. Pomoc doradcza może również opierać się na opracowywaniu projektów ogłoszeń przedsiębiorstwa, informacji oraz wielu innych materiałów wychodzących z firmy. Usługi agencji dotyczyć mogą wielu dziedzin, choć większość z nich wyspecjalizowało się w pełnieniu konsultingu w jednym zakresie. Są, więc agencje doradztwa personalnego, agencje doradztwa marketingowego, konsulting ds. szkoleń, konsulting ds. reklamy, sprzedaży, produkcji, zarządzania środowiskiem pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozwiązań informatycznych.

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia pośredniczą w poszukiwaniu pracy przez obywateli polskich zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dla osób poszukujących zatrudnienia stanowią pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego stanowiska, a dla pracodawców sposób na odnalezienie odpowiedniego pracownika. Agencje zatrudnienia mogą być również agencjami doradztwa personalnego, co oznacza, że prowadzą one szeroko rozumiany konsulting dla firm. Agencje takie świadczą firmom usługi pomocnicze oraz informacyjne, za które pobierają opłaty. Agencje zatrudnienia mogą prowadzić konsulting dla firm również w zakresie udzielania różnego rodzaju porad dotyczących wyboru kandydatów na miejsce pracy. Dzięki skorzystaniu z usług agencji konsultingowej przedsiębiorcy mogą w sposób efektywniejszy poszukiwać pracowników, odnajdywać osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz predyspozycjach do wykonywania danej pracy. Agencje doradcze oferują przedsiębiorstwom różnego rodzaju usługi, płatna forma odróżnia te działanie agencji zatrudnienia od pośrednictwa pracy, które powinno być działalnością bezpłatną, szczególnie dla osób poszukujących zatrudnienia. Osobą, która przeprowadza konsulting powinien być odpowiednio wykwalifikowany doradca.