This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Odpoczynek od rat kredytu

Coraz więcej banków oferuje swoim klientom możliwość odpoczynku od obowiązku spłacania rat, nazywaną wakacjami od kredytu. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które mają czasowe trudności ze spłatą comiesięcznych zobowiązań lub czekają je w najbliższej przyszłości dodatkowe wydatki, które uniemożliwią w konsekwencji dopięcie domowego budżetu. Wakacje od kredytu oferowane są najczęściej tym, którzy nie przysparzali wcześniej bankowi większych kłopotów. Ta usługa polega na przesunięciu w czasie obowiązku spłaty rat objętych umową. Rozliczenie zobowiązania następuje poprzez spłatę w późniejszym wyznaczonym terminie, banki mogą też doliczać niewielkie sumy do kolejnych, nadchodzących swoim trybem rat i w ten sposób odzyskać te zaległe. Ofertę wakacji od kredytu posiada wiele banków, jednak zasady mogą wyglądać różnie w poszczególnych placówkach. Niektóre banki oferują odpoczynek tylko od spłaty kwoty podstawowej raty, bez przesunięcia w czasie konieczności uiszczenia opłaty za odsetki. Inne proponują zawieszenie całej sumy zobowiązania ratalnego za dany okres. Niezależnie jednak od rodzaju wakacji kredytowych należy pamiętać, że są one sposobem na jedynie czasowe odsunięcie konieczności spłaty zobowiązań i w konsekwencji zwiększają ich całościowy koszt.

Jakie konto bankowe

Bani w dzisiejszych czasach kuszą licznymi ofertami założenia konta bankowego na jak najlepszych warunkach. Łatwo się pogubić w zalewie tych propozycji. Podejmując decyzję o wyborze rodzaju konta bankowego, trzeba się zastanowić, czego się od niego oczekuje. Czy chodzi tylko o jak najtańsze koszty podstawowych operacji bankowych, czy może ważne są także różnego rodzaju ponadstandardowe usługi. Podstawową kwestią jest sam rodzaj konta. Do wyboru są te tradycyjne oraz elektroniczne. W zależności od potrzeb można się zdecydować na konto, które będzie wymagało przychodzenia do banku i obsługiwania przez pracownika albo na e-konto, umożliwiające dostęp do operacji finansowych z każdego niemal miejsca na świecie i o każdej porze. Ważną kwestią wymagającą dokładnego rozpatrzenia przed dokonaniem ostatecznego wyboru są całkowite koszty obsługi konta. Chodzi tutaj nie o samo otwarcie i prowadzenie konta, gdyż coraz częściej te funkcje są bezpłatne, lecz o opłaty za podstawowe operacje finansowe, takie jak wpłaty, przelewy czy wypłaty z obcych bankomatów. Istotne są także dodatkowe funkcje, jakie może klientowi zaproponować instytucja bankowa, gdy założy w niej konto. Muszą być one dostosowane do potrzeb danego klienta i nie nastręczać mu żadnych trudności w czasie użytkowania.

Zasady poręczania kredytu

Osoba decydująca się na kredyt musi mieć świadomość, że należy udowodnić bankowi możliwość jego późniejszej spłaty. Jest wiele możliwości by to zrobić, np. obciążenie hipoteki czy przedstawienie zaświadczenia o regularnych dochodach. Można także namówić kogoś, by został poręczycielem zaciąganego kredytu. Ktoś, kto zgodzi się pełnić taką funkcję, będzie musiał spłacić zobowiązanie w przypadku, gdy wierzyciel z różnych powodów nie zdoła tego uczynić. By stać się poręczycielem należy złożyć w banku odpowiednie oświadczenie. Można także spisać umowę, zwierającą dokładny opis tego, do czego zobowiązuje się poręczyciel. Trzeba pamiętać o tym, że wysokość zaciągniętego zobowiązania może się zwiększać, np. w przypadku nieterminowego spłacania rat przez dłużnika (wtedy narastają odsetki). Tym samym zwiększają się także ewentualne zobowiązania poręczyciela. Podobnie jest w odwrotnej sytuacji – gdy wartość długu maleje po spłacie jego części, zmniejszają się zobowiązania poręczyciela. By ustrzec się różnego rodzaju niespodzianek związanych z narastaniem długu, poręczyciel może przed poręczeniem zawrzeć w umowie pewne zastrzeżenia. Mogą one dotyczyć wysokości kwoty, jaką poręcza. Istnieje możliwość poręczenia np. tylko sumy podstawowej, bez karnych odsetek.

Kredyty dla przedsiębiorstw

Firmy mają możliwość zaciągnięcia kredytu na cele inwestycyjne. Może on być przeznaczony zarówno na rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa, jak i na dalszy jego rozwój. Tego typu kredyty wyróżniają się długim okresem spłaty oraz malejącym obciążeniem odsetkowym. Fundusze otrzymane od banku mogą zostać przeznaczone chociażby na wzbogacenie lub unowocześnienie parku maszynowego, zakup różnego rodzaju sprzętu, rozbudowę obiektów należących do firmy czy zakup środków transportu niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Aby uzyskać kredyt inwestycyjny trzeba przedstawić instytucji bankowej sytuację finansową firmy, z uwzględnieniem możliwości późniejszej spłaty, a także wyjaśnić, na jaki cel zostaną wydane pieniądze i udowodnić zasadność tej inwestycji. Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form, w jakich może być udzielony kredyt inwestycyjny. Może mieć on charakter kredyty obrotowego, hipotecznego, odnawialnego itd. Pod względem późniejszych kosztów spłaty najbardziej opłacalny jest kredyt hipoteczny. Taka forma pozwala bowiem bankowi na zagwarantowanie bezpieczeństwa swoim funduszom. W takim przypadku bank udziela niżej oprocentowanego kredytu na dłuższy termin. Jednak kredyt hipoteczny jest stosunkowo trudny do uzyskania. Jeśli komuś zależy na szybkich pieniądzach i nie przeszkadza mu krótszy okres spłaty oraz większe oprocentowanie, powinien zastanowić się nad inną formą kredytu.

Płacenie przy użyciu karty

Karty kredytowe dają możliwość robienia zakupów bez posiadania środków na koncie. Można nimi płacić za wszelkie usługi, wyjazdy wakacyjne, zakupy środków codziennego użytku itd. Oczywiście wszystko w ramach limitu przydzielonego przez bank. Istnieją trzy możliwości spłaty powstałych w ten sposób zobowiązań. Można spłacić je w całości w danym okresie rozliczeniowym, wpłacić minimalną wymaganą przez bank sumę lub rozłożyć kwotę na raty. O wybranym przez siebie sposobie rozliczenia z pobranej gotówki należy powiadomić bank. Niewielu klientów wie o możliwości dokonania spłaty w systemie ratalnym. Przy wyborze tej formy, dłużnik otrzymuje wykaz zawierający całkowitą sumę, jaką musi zwrócić oraz wysokość i ilość rat, które to elementy podlegają negocjacji. Wiele banków proponuje klientom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, możliwość korzystania z kolejnej karty, oczywiście z czystym kontem. Jednak to nie jest dobre rozwiązanie, gdyż wiąże się z ryzykiem powtórzenia całej historii. Osoby, które nie radzą sobie ze spłatą zadłużenia powstałego w wyniku korzystania z kart kredytowych, powinny raczej zastanowić się nad zaciągnięciem kredytu odnawialnego na spłatę długów. Jest to tańsza i bardziej pewna forma pozbycia się powstałych zaległości.

Samochód na kredyt czy w leasingu

Istnieje kilka możliwości uzyskania funduszy na zakup auta. Można zaciągnąć kredyt samochodowy lub wziąć samochód w leasing. Ta druga możliwość jest stosunkowo mało popularna. Być może wynika to z faktu, że przy takiej formie umowy to firma leasingowa jest właścicielem auta, a kupujący tylko jego użytkownikiem. W przypadku standardowego kredytu natomiast, kupujący jest właścicielem 51 proc. wartości auta. Decyzja o wyborze danej formy zaciągnięcia zobowiązania powinna być więc uzależniona od kilku czynników. Dla kogoś, komu zależy na uzyskaniu szybkiej możliwości użytkowania auta, lepszym wyborem będzie leasing. Formalności kredytowe trwają bowiem z reguły dłużej i większe są też wymagania co do ewentualnego kredytobiorcy. Banki wymagają bowiem na ogół zaświadczenia o regularnych dochodach, najlepiej w oparciu o umowę o pracę. Z kolei firmom leasingowym wystarczy na ogół zaświadczenie o jakiejkolwiek formie uzyskiwania dochodu, np. w ramach umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jest to szczególnie przydatne dla osób osiągających dochód sezonowo. Dodatkowo, to do firmy leasingowej należy załatwienie wszelkich formalności związanych z nabyciem auta, takich jak rejestracja czy ubezpieczenie. Ten sposób zakupu niesie ze sobą jednak pewne ryzyko, gdyż w przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu firma nie zwraca klientowi poniesionych kosztów. Do niej też trafia ewentualne odszkodowanie.

Dla kogo lokata inwestycyjna

Osoby dysponujące pewną ilością funduszy, pragnące zachować ich bezpieczeństwo, ale też oczekujące na możliwość zysku, mogą się zdecydować na założenie lokaty inwestycyjnej. Tego typu lokowanie funduszy wiąże się co prawda z pewnym ryzykiem, jest jednak w miarę bezpieczną formą przechowywania kapitału. Złożone na takiej lokacie pieniądze dzielone są na dwie części. Jedna jest podstawą do uzyskania gwarantowanego oprocentowania, a drugą inwestuje się na określonym rynku. Jej wysokość będzie od tej pory zależała od koniunktury na wybranym rynku, np. giełdowym, surowcowym czy walutowym. Inwestor musi mieć świadomość, że w zależności od wahań rynkowych jego fundusze mogą topnieć lub zwiększać swoją wartość. Banki jednak mają w swojej ofercie propozycje zarówno dla bardziej odważnych inwestorów, którym niestraszna jest groźba poniesienia straty, jak również dla osób ostrożniejszych, pragnących zachować najwyższe bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Potencjalny klient musi mieć jednak świadomość, że lokata inwestycyjna jest z reguły niżej oprocentowana niż standardowa lokata. Trzeba także pamiętać o tym, że wysokość oprocentowania nie jest przeważnie podawana w skali roku, a za cały okres jej trwania. Inwestor ma więc do wyboru standardową lokatę, z wyższym oprocentowaniem lub lokatę inwestycyjną, gdzie jest ono niższe, jednak istnieje możliwość osiągnięcia dodatkowego zysku.

Przeznaczenie kredytu konsumpcyjnego

Kredyt konsumpcyjny może zostać przeznaczony na opłacenie dowolnych zakupów czy usług. Banku nie interesuje, na co zostaną wydane środki pozyskane w ten sposób. Można je przeznaczyć na zakup jedzenia, ubrań, prezentów, organizację imprez rodzinnych, przygotowanie do świąt, wakacyjny wyjazd itd. W celu uzyskania takiego kredytu należy przedstawić zaświadczenie o regularnych dochodach potwierdzających możliwość późniejszej spłaty, ewentualnie znaleźć poręczyciela. Dla banku istotne jest udowodnienie, że nie będzie kłopotów z wywiązaniem się ze zobowiązań. Często tego typu kredyty zaciągane są przed świętami Bożego Narodzenia, na zakup prezentów czy jedzenia, a także przed organizacją ważnych rodzinnych spotkań, jak chociażby wesele, chrzciny czy komunia. Kredyt konsumpcyjny bywa mylony przez klientów z kredytem gotówkowym. Nie są to jednak pojęcia tożsame, ponieważ kredyt konsumpcyjny może być udzielony w formie bezgotówkowej. Można wybraną sumę wpłacić prosto na podane konto, co umożliwia chociażby bezgotówkową zapłatę za zakupy u określonego sprzedawcy. W celu uzyskania kredytu konsumpcyjnego należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem oraz zaświadczenie o dochodach. Duże udogodnienie stanowi możliwość ustalenia przed spisaniem umowy wygodnej formy dokonywania spłaty.

Pożyczki chwilówki dla każdego

Najprostszym sposobem szybkiego zdobycia gotówki jest zaciągnięcie tzw. pożyczki chwilówki. Jest ona przyznawana bez wielu formalności czy sprawdzania możliwości finansowych potencjalnego klienta. Oczywiście taka forma pożyczki ma swoje wady, takie jak wysokie, a nawet w niektórych przypadkach, bardzo wysokie oprocentowanie. Jednak wiele osób będących w trudnej sytuacji finansowej, chcących choć na chwilę podreperować rodzinny budżet, decyduje się na taką pożyczkę. By ją zdobyć wystarczy bowiem okazać tylko dokument tożsamości. Ta formalność nie jest jednak niezbędna, gdyż osoba wybierająca skorzystanie z elektronicznych usług parabanku musi po prostu wpłacić opłatę rejestracyjną na preferowane konto. To pozwala potwierdzić tożsamość pożyczkobiorcy i uzyskać numer rachunku, na który mają zostać przelane pieniądze. Wymagania parabanków względem swoich klientów nie są wygórowane. Żądają one tylko, by klient był pełnoletni, a w niektórych przypadkach, by miał skończone 20 lat. Przeważnie ustalona jest także górna granica wieku, różna w poszczególnych placówkach. Potencjalny klient musi być obywatelem polskim. Zanim ktoś zdecyduje się na skorzystanie z usług parabanku, powinien dokładnie przeanalizować całkowite koszty zobowiązania i porównać dostępne na rynku oferty. Może się bowiem okazać, że koszt jest zbyt wysoki w stosunku do oczekiwanej korzyści.

Zalety bankowości elektronicznej

Wysokie standardy zabezpieczeń stosowane w przypadku bankowości elektronicznej sprawiają, że staje się ona coraz popularniejsza. Ponadto szeroki dostęp do Internetu i rosnąca ilość osób posiadających urządzenia typu komputer czy telefon komórkowy przyczynia się do tego, iż korzystanie z e-bankingu staje się wygodne i proste dla wielu klientów. Dzięki posiadaniu rachunku elektronicznego mogą oni mieć bowiem dostęp do swojego konta z każdego niemal miejsca na świecie i o każdej porze. Coraz doskonalsze sposoby zabezpieczania takich kont przed działaniem osób niepożądanych zachęcają do odważnego korzystania z możliwości, jakie oferuje rozwijający się w szybkim tempie rynek usług elektronicznych. Oprócz łatwości obsługi, szybkości dokonywania operacji i braku ograniczeń czasowych korzystanie z bankowości elektronicznej ma jeszcze tę zaletę, że jest dużo tańsze niż tradycyjna obsługa bankowa. Niższe koszty dotyczą zarówno prowadzenia rachunku, jak i dokonywania różnego rodzaju operacji finansowych. Oczywiście ważne jest, by pamiętać o zachowaniu podstawowych środków ostrożności. Przede wszystkim warto zawsze logować się na konto na własnym komputerze, pamiętając o aktualizowaniu programów antywirusowych i korzystaniu z legalnego oprogramowania. Nie należy także odpowiadać na maile z prośbą o weryfikację danych bez upewnienia się, że wiadomość pochodzi od banku.