11

Jak funkcjonuje giełda?

Posted on 11 sep 2012

image

Giełda jest niczym innym jak spotkaniem handlowym, na którym sprzedawane są ściśle określone towary. Jeśli chodzi o współczesne giełdy to są one poddawane kontroli oraz regulacji. Cel giełdy, prawa oraz obowiązki członków określają statut i regulamin. Aby giełda mogła funkcjonować w sposób prawidłowy to musi spełniać określone, podstawowe warunki. Są nimi przede wszystkim określenie uczestników giełdy, utworzenie statutu oraz regulaminu, ustalenie struktury organizacyjnej. Musi zostać także określony sposób dysponowania odpowiednim wyposażeniem materialnym. Jeśli chodzi o uczestników giełdy to najliczniejszą grupę stanowią tutaj maklerzy. Są to pośrednicy, którzy reprezentują różne firmy maklerskie. Zadaniem maklerów jest przede wszystkim pośredniczenie pomiędzy kupującymi inwestorami lub pomiędzy osobami sprzedającymi określone papiery wartościowe. Jeśli chodzi o dochody maklerów to stanowią je przede wszystkim prowizja. Uczestnikami giełdy są także samodzielni uczestnicy. Oni także mają prawo do zawierania transakcji. Transakcje w tym przypadku mogą być dokonywane tylko i wyłącznie pomiędzy innymi uczestnikami giełdy. Jeśli chodzi o pozostałych uczestników giełdy to są nimi urzędnicy. To osoby, które reprezentują różne firmy, które są na czas określony dopuszczone do zawierania bezpośrednich transakcji giełdowych.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Banki jak dawniej
Współczesna bankowość ma różne twarze. Z reguły nawet bardzo różne. Większości obywateli bankowość kojarzy się działaniem placówek, w której przechowuje się pieniądze. Mogą być one złożone na koncie lub wpłacone na różnego rodzaju lokaty. Funkcjonowanie tego rodzaju podmiotów nie jest jednak następstwem współczesności ...
Bankowość dla każdego
Czy studiowanie bankowości się współcześnie opłaca? Zapewne tak, ale nie w każdym przypadku. Aby być dobrym, w tym co się robi, trzeba wykazywać zainteresowanie działalnością sektora bankowego. Liczy się nie tylko liczenie, ale także wiele innych cech. Zanim jednak potencjalny kandydat na studia zacznie rozważać swoje indywidualne ...
Spokój i odsetki
Polacy kochają lokaty. I w tym uczuciu nie są odosobnieni, ponieważ do tej formy oszczędzania zachęcają również same banki. Pierwszej grupie lokata daje szansę na umieszczenie pieniędzy w bezpiecznym miejscu. Natomiast w przypadku drugiej stanowi stosunkowo tani sposób na napływ gotówki. A zatem nic tylko składać pieniądze na lokaci ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl