11

Instytucje bankowe wiedza

Posted on 11 sep 2012

image

Instytucje bankowe zaczęły też emitować papiery, które nie miały realnego pokrycia w złocie. W ten sposób narodził się pieniądz papierowy i zaczął funkcjonować system bankowy. Naturalnie banki musiały po pewnym czasie ten system ujednolicić we wszystkich krajach, by mógł on realnie funkcjonować. Obecnie lokaty są bardzo popularnym sposobem na pomnożenie swoich dochodów. Oczywiście od razu trzeba zaznaczyć, że nie są to zyski krociowe, takie jakie zapewne by inwestor zyskał, gdyby lokował pieniądze na giełdzie. Jednak banki są gwarantem tego, że nasze oszczędności są na pewno bezpieczne. Oczywiście jeśli lokaty dokonujemy w prawdziwym banku, a nie instytucji parabankowej, która obiecuje nam krociowe zyski, a czasami kończy się to krociowymi stratami. Wszystkie lokaty dzielą się zasadniczo na dwa rodzaje. Pierwsze są to lokaty terminowe. Klient wpłaca do banku określoną sumę pieniędzy i umawia się z bankiem, że przez dany czas ich nie wycofa. W zamian ma zagwarantowane wyższe odsetki po zakończeniu wyznaczonego terminu. Drugi typ lokat to lokaty a vista, kiedy pieniądze są przechowywane na bieżących kontach i rachunkach. Wiadomo, że jeśli wybierzemy tego typu wpłatę, oprocentowanie nie będzie takie duże. Bank zdaje sobie sprawę, że w każdym momencie możemy wycofać pieniądze i nie może z nich w pełni korzystać.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Kredyt sposób na zdobycie pieniędzy
Żyjemy w czasach, kiedy chcemy posiadać, mieć, wyjeżdżać, konsumować. Zewsząd atakują nas reklamy o wspaniałym wyjeździe, pięknym domu, działce, telewizorze najnowszej generacji czy świetnym komputerze. Wiadomo, że nigdy nie mamy tylu pieniędzy, żeby zaspokoić wszystkie swoje pragnienia. Zresztą przecież nie chodzi o to, żeby n ...
Klienci na kredyty
Najlepszym klientem dla banku jest osoba, która bierze kredyt i spłaca go regularnie. Nie trzeba do niej wysyłać zawiadomień, monitować telefonicznie, czy w ostateczności wstępować na drogę sądową. To przysparza bankowi dużo dodatkowej pracy i na pewno nie należy do przyjemnych obowiązków nawet wtedy, kiedy uda się takie pieniądze ...
Różne rodzaje kredytów
Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zaciągał jakiś kredyt. Tak to już jest, że nie mamy wystarczającej gotówki na pokrycie wszystkich naszych zamierzeń i planów. W związku z tym, jedynym czasami wyjściem, jest zaciągnięcie kredytu na nasze potrzeby. Kredyty mogą być większe lub mniejsze, ale na pewno powinny być spłacane. Każd ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl