11

Funkcje banku centralnego

Posted on 11 sep 2012

image

Bank centralny jest instytucją, która odpowiada za funkcjonowanie systemu bankowego, a także za prowadzenie polityki pieniężnej państwa. W Polsce funkcje banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski. Bank ten nie działa jak wszystkie inne banki. Nie obsługuje klientów. Może jedynie obsługiwać instytucje publiczne. Ma wiele innych funkcji. Przede wszystkim jest odpowiedzialny za emitowanie pieniędzy w formie gatunkowej. Jet to jedyna instytucja, która jest do tego uprawniona. Drugą ważną funkcją jest zaopatrywanie banków komercyjnych w pieniądze, a także realizacja transakcji z zagranicznymi bankami centralnymi oraz instytucjami międzynarodowymi. Warto wiedzieć także o tym, że bank centralny prowadzi rachunki instytucji państwowych. Utrzymuje on rachunki depozytowe państwa, a także prowadzi kasową obsługę budżetu. Do jego zadań należy również obsługa długu publicznego. Bank centralny jest także uprawniony do tego, aby udzielić kredytu państwu. Bank centralny pełni również funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji. Banki centralne pełnią również funkcje kontrolne oraz stabilizujące. To właśnie on będzie formułował cele polityki pieniężnej państwa, a także będzie nią sterował. Oprócz tego bank centralny będzie utrzymywał oraz zarządzał rezerwami dewizowymi oraz regulował podaż pieniądza. Szybkie poyczki bez weryfikacji baz ! Decyzja w 15 minut !
najlepsza poyczka sms365 od regita na rynku chwilwek

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Różne instrumenty finansowe
Jeśli chodzi o instrumenty finansowe to są to kontrakty, w wyniku których u jednej ze stron powstają aktywa a u drugiej zobowiązania. Instrumenty można podzielić ze względu na kryterium czasu. Mogą one być krótkoterminowe, średnioterminowe, a także długoterminowe. Warto wiedzieć, że pojęcie instrumentów finansowych obejmuje międz ...
Większe zyski banków
Jak informuje ostatni raport, od stycznia do sierpnia sektor bankowy zarobił 11,69 miliarda złotych. Okazuje się, że odnotowano wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten wynosi 9 procent. Wszystko dzięki pożyczkom. Ludzie, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej bardzo chętnie sięgają po takie rozwiązania. Banki nato ...
Rodzaje kredytów bankowych
Umowy, które zawierane są między bankami i kredytobiorcami to kredyty bankowe. Oczywiście umowę należy zawrzeć w formie pisemnej. Na czym polega taka umowa? Przede wszystkim na tym, że bank zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty kredytobiorcy. Kwota ta musi być zwrócona w określonym czasie. Kredytobiorca w warunkach umowy zob ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl