11

Dobry, ale nie idealny

Posted on 11 sep 2012

image

Na świecie nie ma ideałów. Rzeczywistość bankowo, choć na ogół regulowana ścisłymi przepisami i rządzona przez liczby, procenty i bilanse, również nie jest wolna od tej zasady. Za przykład mogą posłużyć stosunkowo nowe na rynku konta oszczędnościowe. Stanowią bardzo sprzyjający klientom banku kompromis. Dzięki nim można liczyć na atrakcyjne oprocentowanie przy jednoczesnej możliwości korzystania z dostępu do środków. Jest to niewątpliwie dobry, a przede wszystkim przystępny dla wielu ludzi sposób odkładania środków finansowych. Jego liczne zalety wysuwają się na pierwszy plan. Są także szczególne podkreślane przez przedstawicieli instytucji bankowych, które zajmują się prowadzeniem takich rachunków. Faktycznie, wielu klientów chwali sobie skorzystanie z takiej możliwości, ale zanim podejmie się ostateczną decyzję, dobrze jest wziąć pod uwagę także te słabsze strony kont oszczędnościowych. Na względzie trzeba mieć chociażby na ogół ograniczoną liczbę bezpłatnych wypłat w takiego rachunku. Dostęp do oszczędności jest, ale w pewnym momencie za kolejne pobrane środki trzeba już często ponosić pewne opłaty. Konto oszczędnościowe jest porównywane ze znanymi Polakom lokatami, jednak na ogół jego oprocentowanie pozostaje mimo wszystko niższe. Podlega także wahaniom, na które wpływ ma między innymi stan gospodarki.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


(Prawie) jak bank
Banki działają głównie w dużych miastach. Tam budowa oraz utrzymanie placówki się zwyczajnie opłaca. Jednak we współczesnych czasach ze świecą można szukać ludzi, którzy nie mają swojego konta, nie dysponują lokatą czy inna formą rachunku oszczędnościowego. A mieszkają oni nie tylko w wielkich aglomeracjach z łatwym dostępem ...
Niejasne zasady oszczędzania
O tym, że trzeba czytać wszystko, co się podpisuje, wiadomo nie od dziś. W przeszłości jednak ludzie nie mieli do czynienia z taki rozbudowaną biurokracją i coraz powszechniejszą swoistą papierologią. Nieustannie rośnie liczba umów i zobowiązań, przypadających na jednego rodaka. Dotyczy to niemal każdej sfery życia. Szczególne zn ...
Oszczędzanie dla opornych
Na pewno warto oszczędzać pieniądze. Nie dla samej idei oszczędzania czy w myśl zasady, że stylu życia najlepiej uczyć się od ascetów. Nie chodzi bowiem o to, by odmawiać sobie wszystkiego co nie jest absolutnie niezbędne do przetrwania. Oszczędzanie nie powinno z teraźniejszości czynić piekła na ziemi, ale musi wynikać z troski o ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl