11

Do czego lokata bankowa

Posted on 11 sep 2012

image

Czasem, bardzo rzadko ale jednak się zdarza, że zostają nam jakieś pieniądze, które możemy odłożyć na trudniejsze czasy. Oczywiście taka sytuacja nie dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, ale na pewno, nawet z najskromniejszych dochodów, można trochę zaoszczędzić. Zostaje wtedy jednak pytanie, co można z takimi pieniędzmi zrobić? Na pewno nie ma sensu odłożenie ich do przysłowiowej „skarpety” i wyciagnięcie w odpowiednim momencie. Na pewno wtedy niczego nie zyskamy, ale raczej stracimy. Warto się więc zastanowić, co z takimi pieniędzmi zrobić? Jednym ze sposobów jest przekazanie określonej sumy w depozyt wybranemu bankowi. Oczywiście pieniędzy nie przekazujemy dlatego, że tak bardzo kochamy banki i chcemy, by nasze pieniądze były bezpieczne. Naturalnie bezpieczeństwo pieniędzy też odgrywa jakąś rolę, ale jedynie marginalną. Pieniądze przekazujemy w depozyt i mamy z tego określone odsetki. Historii lokat należy poszukiwać w dalekiej przeszłości. Kiedy jeszcze nie funkcjonowały pieniądze papierowe ludzie, posiadający kamienie szlachetne ewentualnie złoto, deponowali je w bankach, najczęściej weneckich. W zamian za to kupcy i złotnicy wystawiali im kwity świadczące, ile dana osoba posiada w depozycie. Taka lokata zresztą była oprocentowana, co stanowiło dodatkowe źródło dochodów dla właścicieli Po pewnym czasie te właśnie kwity stały się pełnoprawnym środkiem płatniczym, którym regulowano wszelkie zobowiązania i dla bezpieczeństwa zamiast kosztowności zabierano w podróż.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Instytucje bankowe wiedza
Instytucje bankowe zaczęły też emitować papiery, które nie miały realnego pokrycia w złocie. W ten sposób narodził się pieniądz papierowy i zaczął funkcjonować system bankowy. Naturalnie banki musiały po pewnym czasie ten system ujednolicić we wszystkich krajach, by mógł on realnie funkcjonować. Obecnie lokaty są bardzo popula ...
Kredyt sposób na zdobycie pieniędzy
Żyjemy w czasach, kiedy chcemy posiadać, mieć, wyjeżdżać, konsumować. Zewsząd atakują nas reklamy o wspaniałym wyjeździe, pięknym domu, działce, telewizorze najnowszej generacji czy świetnym komputerze. Wiadomo, że nigdy nie mamy tylu pieniędzy, żeby zaspokoić wszystkie swoje pragnienia. Zresztą przecież nie chodzi o to, żeby n ...
Klienci na kredyty
Najlepszym klientem dla banku jest osoba, która bierze kredyt i spłaca go regularnie. Nie trzeba do niej wysyłać zawiadomień, monitować telefonicznie, czy w ostateczności wstępować na drogę sądową. To przysparza bankowi dużo dodatkowej pracy i na pewno nie należy do przyjemnych obowiązków nawet wtedy, kiedy uda się takie pieniądze ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl