11

Co to takiego obligacje skarbowe?

Posted on 11 sep 2012

image

Poszukując lokat kapitału, warto zastanowić się nad obligacjami Skarbu Państwa to najbezpieczniejsze papiery wartościowe dające pewność osiągniecia zysku. Skarb Państwa gwarantuje, że po określonym terminie wykupi obligacje wypłacając jednocześnie odsetki, a zabezpieczeniem jest majątek państwa. Inwestor jest także zabezpieczony przed skutkami rosnącej inflacji, na zysk, bowiem nie mają wpływu wahania kursu walut czy ewentualny krach na giełdzie. Obligacje skarbowe występują w czterech wariantach, 2, 3, 4 i 10letnie. Dwuletnie obligacje posiadają stałe oprocentowanie, a po roku zysk zostaje dodany do kapitału i przez pozostałe dwanaście mcy oprocentowanie jest naliczane od tej sumy. Obligacje trzyletnie mają zmienne oprocentowanie, ustalane, co sześć mcy, także zyski wypłacane są właścicielowi, co pół roku. Zyski z czteroletnich obligacji wypłacane są, co roku, a ich oprocentowanie jest zmienne, zależne od stopnia inflacji. W przypadku papierów dziesięcioletnich oprocentowanie ustalane jest raz w roku w oparciu o stopę inflacji. Dodatkowo po dwóch latach podstawą do naliczania zysku jest suma kapitału powiększonego o dotychczasowe odsetki. W przypadku wszystkich obligacji inwestor może dokonać wcześniejszego wycofania się z inwestycji w terminach określonych w Liście emisyjnym, nie tracąc należnych odsetek. Papiery wartościowe Skarbu Państwa można nabyć w sieci PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Warto je uzyskać i wraz z nimi zarabiać.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Złoto ,dobra inwestycja.
Inwestowanie w złoto to stosunkowo nowe i ciekawe zagadnienie. Cieszy dużym zainteresowaniem ze względu na „prostotę obsługi”. Transakcja nie wymaga poznawania skomplikowanych mechanizmów bankowych czy znajomości choćby podstaw inwestycji maklerskich, wystarczy posiadać dostateczną ilość wolnej gotówki i złożyć zamówienie. Pona ...
Pieniądze na dłużej
Chęć bogacenia się jest naturalną ludzką potrzebą. Niejednokrotnie wyobrażamy, że wygrywamy dużą sumę na loterii. Marzymy, ż kupimy dom, wyjedziemy w niezapomnianą podróż dookoła świata, część wygranej przeznaczymy na jakiś cel charytatywny , a za resztę żyć przez kilka lat na wysokim poziomie. W pierwszej chwili niewiele o ...
Czy możliwe są szybkie zysk?
Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Zależy od bardzo wielu czynników: przede wszystkim od początkowego kapitału i czasu, w którym zamierzamy oszczędzać. Istotną rolę odgrywa comiesięczna kwota, którą planujemy przeznaczyć na lokatę lub konto oszczędnościowe oraz oprocentowanie. Prawdą jest to, że obecnie oprocen ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl