11

Co to jest IKE?

Posted on 11 sep 2012

image

Indywidualne Konto Emerytalne, mówiąc najprościej to jedna z form oszczędzania na przyszłe emerytury, coś w rodzaju osobistego konta oszczędnościowego. Z tą jednak różnicą, że obowiązują limity wpłat –roczna suma nie może przekroczyć trzykrotności średniej krajowej, a zgromadzone środki zostaną wypłacone dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, wcześniejsza wypłata wiąże się z utratą 19% w formie podatku od zysków kapitałowych. Limity dotyczą sumy rocznych wpłat gdyż w wielu przypadkach nie ma obowiązku stałych wpłat ani limitu ich jednorazowej wysokości. Umowę o prowadzenie IKE można podpisać z bankiem, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, biurem maklerskim, ubezpieczycielem lub towarzystwem funduszu inwestycyjnego. Podstawową różnicą między tymi pięcioma instytucjami jest przede wszystkim poziom ryzyka inwestycyjnego, a co za tym idzie także zysku. Nie bez znaczenia są też koszty obsługi takiego konta pobierane przez instytucję, z którą została podpisana umowa. Indywidualne Konto Emerytalne jest w pełni dziedziczne, co oznacza, że podpisując umowę o prowadzenie konta można wskazać osobę lub osoby, którym po śmierci oszczędzającego zostaną wypłacone zgromadzone środki. Natomiast, jeśli właściciel IKE nie wyznaczy takiej osoby oszczędności przypadają spadkobiercom. W przypadku IKE prowadzonego przez ubezpieczyciela, fundusze przypadają najbliższej rodzinie. Wybór optymalnego rozwiązania nie jest trudny, wymaga sprecyzowania potrzeb i rozeznania. Top jest, bowiem najważniejsze.

7

dokumenty

Posted on 29 aug 2011


Jaką wybrać lokatę bankową?
Każdy z nas, jeśli chodzi o lokaty bankowe wie tyle, że istnieją depozyty terminowe z różnym oprocentowaniem w zależności od banku. Tym czasem do wyboru mamy kilka typów lokat. Lokata terminowa zawierana z bankiem na określony czas. Lokaty te dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Pierwsza, jeśli wcześniej nie wypowiemy umowy zosta ...
Inwestycja w nieruchomości – wynajmowanie mieszkań.
Jedną z form inwestycyjnych pieniądza jest zakup nieruchomości, która stanowi ¼ część portfela inwestycyjnego. To także najchętniej wybierana przez Polaków forma inwestycji kapitału. Przewaga inwestycji w nieruchomości ma zasadniczą przewagę nad np. zakupem złota. Kupując złoto posiadamy niejako zamrożoną gotówkę, natomiast ni ...
Co to takiego obligacje skarbowe?
Poszukując lokat kapitału, warto zastanowić się nad obligacjami Skarbu Państwa to najbezpieczniejsze papiery wartościowe dające pewność osiągniecia zysku. Skarb Państwa gwarantuje, że po określonym terminie wykupi obligacje wypłacając jednocześnie odsetki, a zabezpieczeniem jest majątek państwa. Inwestor jest także zabezpieczony ...

Page 1 of 2 1

Image

pix pix pix pix pix pix

Kontakt

E-mail: ba@szelest-stron.pl